เควสสิ้นสุดลงแล้ว
 
 
 
 
กติการ่วมสนุก
สำหรับ DJ
 • จะมีทั้งหมด 3 ภารกิจ ให้คุณพิชิตในแต่ละวัน ทุกครั้งที่ผ่านภารกิจจะได้รับ EXP สะสม
  (การจัดอันดับจะนับจากยอด EXP เป็นหลัก ถ้า EXP ดีเจเท่ากันจะนับจาก coin ทั้งหมดที่ได้รับ ในการทำเควส)
 • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 - 30 กันยายน 2560
 • คะแนนจะแสดงอยู่ที่ https://www.finixtv.com/event/17Sep โดยจะแสดง 30 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดในขณะนั้น
  (ข้อมูลอาจจะล่าช้าประมาณ 10 นาที ขึ้นกับการทำงานของระบบประมวลผล)
  • อันดับ 1 - 3 ได้รับกระเป๋าเดินทาง FinixTV และเข็มกลัดที่ออกแบบเองได้ 5 อันในแอพพลิเคชั่น
   (เป็นระยะเวลา 2 เดือนนับตั้งแต่วันได้รับ)
  • อันดับ 4 - 10 ได้รับกระเป๋าเดินทาง FinixTV และเข็มกลัดรูป 3 อันในแอพพลิเคชั่น
   (เป็นระยะเวลา 2 เดือนนับตั้งแต่วันได้รับ และดีเจสามารถเลือกให้พ่อยกได้)
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
สำหรับ User
 • ทุก Coin ที่ใช้ในการซื้อของขวัญเพื่อส่งให้แก่ DJ ทำภารกิจจะนับเป็นคะแนน
 • ระยะเวลาตั้งแต่ 9 - 30 กันยายน 2560
 • คะแนนจะแสดงอยู่ที่ https://www.finixtv.com/event/17Sep โดยจะแสดง 30 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดในขณะนั้น
  (ข้อมูลอาจจะล่าช้าประมาณ 10 นาที ขึ้นกับการทำงานของระบบประมวลผล)
  • อันดับ 1 - 3 ได้รับกระเป๋าเดินทาง FinixTV และเข็มกลัดรูป 1 อันในแอพพลิเคชั่น
   (เป็นระยะเวลา 2 เดือนนับตั้งแต่วันได้รับ)
  • อันดับ 4-10 ได้รับกระเป๋าเดินทาง FinixTV และเข็มกลัดรูป 1 อันในแอพพลิเคชั่น
   (เป็นระยะเวลา 2 เดือนนับตั้งแต่วันได้รับ)
  • (ถ้าได้รับเข็มกลัดจากดีเจอยู่แล้วสามารถให้เข็มกลัดรูปเมฆกับคนอื่นต่อได้)
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
สำหรับ User ผู้ได้รับรางวัล คณะกรรมการจะประกาศขั้นตอนการรับรางวัลในภายหลัง